Breadcrumbs

Strona startowa Świetlica Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnejRegulamin korzystania ze świetlicy szkolnej PDF Drukuj Email

1. Świetlica szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach sprawuje opiekę nad dziećmi z klas 0-VI, dojeżdżającymi do szkoły oraz w godz. 8.00 – 9.00 dziećmi dochodzącymi do szkoły.

2. Czas i godziny pracy świetlicy szkolnej dostosowane są do faktycznych potrzeb  wychowanków. Korzystać z niej mogą  uczniowie  oczekujący na zajęcia lekcyjne lub odwóz . Świetlica czynna jest od godziny 8:00 do godziny 9:00  i w godzinach popołudniowych.
3. Na prośbę rodzica, za zgodą dyrektora szkoły ze świetlicy szkolnej w godzinach popołudniowych mogą korzystać dzieci dochodzące do szkoły.
4. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad wychowankami zgłoszonymi na podstawie kart zgłoszeń do świetlicy szkolnej.
6. Ze względów lokalowych uczniowie oczekujący na zajęcia lekcyjne przebywać mogą w pomieszczeniu świetlicy, na dolnym lub górnym korytarzu. Otoczeni są wówczas opieką nauczycieli-wychowawców świetlicy.
7. Stan faktyczny uczniów przebywających w świetlicy w danym dniu i w danej grupie uzależniony jest od tygodniowego planu lekcji.
8. Uczniowie, którzy skończyli lekcje i oczekują na odwóz winni  zgłaszać się do świetlicy. Nauczyciel - wychowawca świetlicy decyduje o formie zajęć w danym dniu.
9. W świetlicy przebywają dzieci bez wierzchnich ubrań i w zmienionym obuwiu.
10. Plecaki z książkami wychowankowie trzymają w miejscu do tego wyznaczonym.
11. Dziesięć minut przed odjazdem autokarów, wychowankowie wraz z wychowawcą idą do szatni, ubierają się i wychodzą z budynku szkoły.
12. Do autokarów dzieci ustawiają się i wsiadają klasami 0-VI.
13. Rodzice zabierający dziecko własnym transportem powinni zgłaszać fakt odbioru dziecka nauczycielowi-wychowawcy.

 

 
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości